Menu

Puzzel DISC - Gedragsstijlanalyse

Puzzel DISC is een gedragsstijl analyse die in veel situaties gebruikt wordt waarbij de verschillen tussen mensen belangrijk zijn, zoals in groepsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, verkoopontwikkeling, communicatie en als ondersteunend hulpmiddel bij werving.


1_discHet DISC-model

6_MarstonEnsize is een van de vele bedrijven ter wereld die onderzoek heeft gedaan naar de DISC-analyse en een model heeft ontwikkeld op basis van William Moulton Marstons theorieën. Puzzel DISC is een model om menselijk gedrag te begrijpen en te omschrijven. Het is belangrijk te benadrukken dat het GEEN test is. Het is een analyse door zelfbeoordeling. De DISC meet geen persoonlijkheid. Het is een instrument dat beschrijft hoe mensen zich waarschijnlijk zullen gedragen als ze reageren op hun omgeving en het biedt waardevolle inzichten, zowel in eigen gedrag als in gedrag van anderen. De analyse is nuttig in veel verschillende contexten.

Hier zijn een paar voorbeelden van toepassingen
:
• Voor het verbeteren van communicatievaardigheden
• Voor het verbeteren van het werkklimaat
• Voor de ontwikkeling van leidinggevenden en werknemers
• Voor het oplossen van conflicten en samenwerkingsproblemen

• Als ondersteunend hulpmiddel in een wervingsproces


DISC is een wereldtaal

We kunnen de communicatiestijlen en gedragspatronen vinden die in DISC wereldwijd worden beschreven. De DISC-taal is niet cultuur- of gendergebonden. Wij kunnen mannen en vrouwen vinden die systematisch, formeel en ingetogen zijn, evenals mannen en vrouwen die dominant, proactief en extravert kunnen zijn.

DISC is een taal die je kunt observeren

Alles wat we over DISC leren is helder, zichtbaar en waarneembaar. Het specificeert alleen zichtbaar gedrag. Wat we met het oog kunnen zien, is wat er wordt omschreven, niet onze persoonlijkheid, of wie we zijn maar alleen hoe we ons gedragen. De DISC taal wordt gebruikt om verschillende handelingen en gedragsstijlen uit te drukken, terwijl het een bewust vermogen creëert om onze communicatiepatronen te veranderen en aan te passen aan verschillende situaties waarbij we het belangrijk vinden om onze communicatie te verduidelijken.


DISC is een taal zonder woorden

Terwijl we inzichten en gevolgtrekkingen ontwikkelen uit de verschillende DISC-omschrijvingen, doen we onze eigen onderzoeken in de stille wereld die vaak ook niet-verbale signalen of op een vrij slordige manier “lichaamstaal” noemen. “Wat je ziet”, is dan volgens al het onderzoek de belangrijkste informatiebron over hoe mensen zichzelf uitdrukken en hoe ze anderen zien. Als je de DISC-taal leert begrijpen dan krijg je een beter begrip van hoe jouw gedrag een wisselwerking heeft met anderen. Het gaat er niet om mensen in een hokje te stoppen of te categoriseren en het gaat er ook niet om labels te plakken op anderen of jezelf. Het gaat erom de voorwaarden te scheppen om effectiever met elkaar te communiceren en elkaar beter te begrijpen. Er is bij DISC geen sprake van goed of slecht gedrag. Er zijn alleen maar verschillende uitdrukkingen en verschillende combinaties van menselijk gedrag.


Puzzel DISC – een kleurentaal
GoetheVeel associaties met kleuren zijn universeel. Er zijn altijd kleuren om ons heen zonder dat we erover nadenken. En toch beïnvloeden kleuren ons. Je kan zeggen dat kleur het krachtigste signalen systeem is van de natuur zelf - een universele, niet-verbale taal. Daarom gebruiken we kleuren om de verschillende gedragsstijlen te omschrijven. De kleuren die we gebruiken, zijn gebaseerd op de “kleurentheorie” van Johann Wolfgang von Goethe.  De kleurentaal van Puzzel DISC is daarom een taal die door de meesten intuïtief begrepen wordt. De Puzzel DISC-factor D - Dominantie heeft de kleur Rood en wordt gesymboliseerd door een ROOD puzzelstuk, factor I - Invloed is Geel en wordt gesymboliseerd door een GEEL puzzelstuk, S - Stabiliteit is Groen en heeft daarom een GROEN puzzelstuk. Tenslotte is C - Conformiteit Blauw en wordt vertegenwoordigd door een BLAUW puzzelstuk.

red puzzleDominantie - Rood
Mensen met veel rood in hun profiel zijn van nature enigszins achterdochtig en vertrouwen andere mensen dus niet noodzakelijkerwijs. Ze zijn vaak goed in het oplossen van problemen en zijn niet bang om uitdagingen aan te gaan. Ze worden vaak beschouwd als veeleisend, sturend, agressief, sterk, halsstarrig en grensverleggend. Aan de andere kant zijn mensen met slechts een beetje rood in hun profiel meer gereserveerd en onopvallend. Ze hebben meer tijd en informatie nodig om te beslissen over een oplossing. Ze kunnen worden omschreven als conservatief, behulpzaam, voorzichtig, bescheiden en rustig.

yellow puzzleInvloed - Geel
Mensen met veel geel in hun profiel hebben de neiging om te geloven dat hun omgeving goed is. Zij zijn ervaren communicators en beïnvloeden anderen met hun enthousiasme en goede mondelinge vaardigheden. Ze kunnen omschreven worden als overtuigend, inspirerend, optimistisch, sociaal en betrouwbaar. Mensen met een beetje geel in hun profiel beïnvloeden anderen liever op feiten en niet op gevoelens. Ze kunnen worden omschreven als nadenkend, gereserveerd, sceptisch, pessimistisch en kritisch.


green puzzleStabiliteit  Green
Mensen met veel groen in hun profiel waarderen veiligheid en vriendschappelijke relaties en werken graag in een team. Ze werken graag in een rustig tempo en geven de voorkeur aan geplande veranderingen. Ze kunnen worden beschreven als rustig, loyaal, ontspannen, geduldig en volhardend. Mensen met een beetje groen in hun profiel genieten van variatie, levendigheid en beweging. Ze staan open voor nieuwe dingen en veranderingen. Ze worden vaak beschouwd als spontaan, ongeduldig, rusteloos en gretig.


blue puzzleConformiteit – Blauw
Mensen met veel blauw in hun profiel zijn zich bewust van regels en voorschriften. Ze zijn kwaliteitsbewust en willen vanaf het begin het goede doen. Ze kunnen worden omschreven als voorzichtig, zorgvuldig, alert en kwaliteitsbewust. Mensen met een beetje blauw in hun profiel zien regels meer als een richtlijn waarvan soms moet worden afgeweken. Ze kunnen worden beschreven als onafhankelijk, koppig, onconventioneel en provocerend.


Onze individuele communicatiestijlen omvatten alle kleuren in verschillende sterkten en combinaties. Dat bepaalt onze persoonlijke communicatiestijl.


puzzlepices


De Puzzel DISC-analyse

Het is een veelgebruikte analyse die basaal en aangepast gedrag beschrijft. Ook is het mogelijk om Drijfveren in dezelfde analyse mee te nemen en te combineren om een meer dynamische omschrijving of rapport te krijgen. De respondent ontvangt een persoonlijke link van het EDOC-systeem om de vragenlijst te beantwoorden. De DISC-vragenlijst bevat 28 groepen met vier bijvoeglijke naamwoorden, waaruit de respondent de beschrijving kiest die het beste en het minst past bij hem. Deze analyse is ipsatief en een zelf-evaluerend. De antwoorden zullen de resultaten in het eindrapport beïnvloeden. Na het invullen van de vragenlijst zal het systeem een persoonlijk DISC-rapport genereren.


Het Puzzel DISC-rapport

Alle rapporten zijn dynamisch, dat wil zeggen dat elke persoon een individuele beschrijving van zijn of haar communicatiestijl ontvangt. Naast individuele rapporten kunnen ook groepsrapporten worden gemaakt voor een bestaand team of voordat je nieuwe teams instelt. Elk individu kan in een matrix worden geplaatst, waar de eigenschappen van de vier DISC-factoren de positie bepalen. Het groepsrapport geeft antwoorden op wat het evenwicht is tussen verschillende gedragsstijlen, welke kwaliteiten er ontbreken en wat de mogelijke moeilijkheden kunnen zijn bij het samenwerken. In combinatie met de Groepsbeoordeling hulpmiddel biedt dit een krachtige analyse van een team of een werkgroep.


De analyse is beschikbaar in de volgende rapport versies:
Puzzel DISC-Communicatie
– een dynamisch geïndividualiseerd rapport

Puzzel DISC Management – hetzelfde als Communicatie maar met nadruk op leiderschap

Puzzel DISC Commercieel – hetzelfde als Communicatie maar met nadruk op verkoop


Toepassingsgebieden

Puzzel DISC is een analytisch hulpmiddel dat gebruikt kan worden in de meeste situaties waar de verschillen tussen mensen belangrijk zijn:

  • In groeps- en teamontwikkeling geeft Puzzel DISC aan welke kwaliteiten zijn oververtegenwoordigd of ondervertegenwoordigd in de groep of het team. Daarnaast kan dit hulpmiddel alle spanningen illustreren die zich in de relaties tussen verschillende teamleden kunnen voordoen.
  • Bij leiderschapsontwikkeling kan Puzzel DISC bijvoorbeeld uitstekende gegevens bieden voor persoonlijke coaching.
  • In een verkoopcontext leidt kennis van verschillende communicatiestijlen tot een betere dialoog tussen de verkoper en de klant.
  • In een wervingscontext kan Puzzel DISC antwoorden geven op veel van de "zachte" kwaliteiten waar je in vacatures naar vraagt.