Menu

Privacybeleidsverklaring

Ensize International AB verwerkt de verzamelde gegevens overeenkomstig Verordening (EU)2016/679

van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De verzamelde gegevens zijn degene ingevuld op het formulier op deze pagina, zoals: naam, achternaam, e-mailadres, land, etc.


De gegevens die door Ensize worden verzameld, worden alleen gebruikt om uw verzoek op de pagina van Ensize te beantwoorden en op te volgen, evenals om u continue updates van Ensize-producten en -services te sturen en zullen nooit met derden worden gedeeld.

Gegevensverwerking omvat toegang, creatie, opslag, wijziging, verwijdering en registratie van informatie. De gegevensverwerking is een activiteit die is verbonden met de Ensize-website, ontwikkeld door en eigendom van Ensize International AB.


Bescherming van persoonlijke gegevens
De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is een prioriteit voor ons. We beschermen deze informatie door fysieke, elektronische en procedurele garanties te handhaven die aan de toepasselijke wetgeving voldoen of deze overtreffen. We trainen onze medewerkers in het juiste gebruik van de persoonlijke informatie van onze klanten.